mari perkaya wawasan kita dengan berbagi..

Sabtu, 03 Januari 2004

Sesungguhnya segala sesuatu di bawah aturan dan kuasa-MuYa Allah, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Karuniakan lah suami yang shaleh bagi setiap perempuan muslimah. Berilah mereka pasangan hidup yang cocok, yang membahagiakan mereka. Yang menuntun mereka untuk ta'at kepada-Mu. Teman setia yang mendampingi mereka menuju surga dan redha-Mu.

Ya Allah, Yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Mudahkan lah bagi setiap pemuda muslim untuk mendapatkan istri yang shalehah. Berilah mereka rezki untuk menjaga kehormatan diri mereka. Karuniakanlah mereka pasangan hidup yang membahagiakan mereka di dunia dan akhirat.

Ya Allah, Yang Maha Memelihara. Peliharalah kehormatan dan kesucian seluruh pemuda-pemudi muslim. Jadikanlah mereka generasi terhormat yang akan melahirkan generasi mulia. Peliharalah kesucian dan kehormatan mereka sebagaimana Engkau pelihara kesucian dan kehormatan Nabi Yusuf dan Ibunda Aisyah.

Sesungguhnya segala sesuatu di bawah aturan dan kuasa-Mu. Amin , amin, amin ya Rabbal 'alamin.

oleh : Zulfi Akmal

Share on Facebook
Share on Twitter
Share on Google+
Tags :

Related : Sesungguhnya segala sesuatu di bawah aturan dan kuasa-Mu